Zasłużony dla Kultury Polskiej
 

15 maja 2015 roku podczas uroczystości
zorganizowanej w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
odebrałem z rąk Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka
Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej,
przyznaną na pisemny wniosek Wicemarszałka Sejmu RP
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. Małgorzatę Omilanowską
w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019