Ślubowanie doktorskie

Mariusza Parlickiego

 

Uroczystość złożenia ślubowania doktorskiego
i odebrania dyplomu doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

 

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sala Senacka

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019