poeta Mariusz Parlicki

Biografia

 

Mariusz Parlicki - ur. 31 stycznia 1974 roku w Radomiu - polski poeta, prozaik, satyryk, autor tekstów piosenek, krytyk literacki, eseista. 

 

Pisanie wierszy rozpoczął w wieku dwunastu lat w 1986 r. Zadebiutował w dwutygodniku „Gazeta Radomska” w 1990 roku. W latach 1990-1993 intensywnie uczestniczył w działalności radomskiego środowiska literackiego jako członek Stowarzyszenia Grupy Literackiej "Łuczywo" działającego przy Klubie Środowisk Twórczych "Łaźnia" i Stowarzyszenia Artystycznego "Deszcz Wrogich Automatów" działającego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu w Domu Esterki i Gąski W latach 1991-1993 był redaktorem naczelnym Radomskiego Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Na Luzie”.

 

   

 

Z kolei w latach 1992-1993 był stałym współpracownikiem „Dziennika Radomskiego”.

 

W roku 1993 wyjechał na studia do Krakowa. 


W latach 1994-2005 był członkiem Związku Literatów Polskich Oddział w Krakowie.

 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był opiekunem Koła Młodych Literatów przy Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich i jako Członek Zarządu KO ZLP sprawował opiekę nad Kołem Młodych Literatów w Tarnowie.

 

W 1996 roku otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie literatury

 

 

Jest absolwentem kierunku filologia polska – teatrologia, który ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 toku. 

 

W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, broniąc na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę na temat działalności warsztatów terapii zajęciowej w Małopolsce.

 

 


Utwory poetyckie publikował m.in. w "Krzywym Kole Literatury”, "Magdalence Literackiej”, "Prowincjach Literackich”, "Społeczeństwie Otwartym”, "Nowym Wieku”, "Poezji Dzisiaj”, "Newsweek Polska”, "Dedalu”, "Parnasiku”, "Zeszytach Poetyckich”, "Zdaniu”, "Miesięczniku Prowincjonalnym”, "e-Tygodniku Literacko-Artystycznym Pisarze.pl", "Pegazie Lubuskim", "Gazecie Wyborczej", "Dzienniku Polskim”.

 

Jest autorem trzynastu tomików poetyckich:

 • "Kasyno życia", Radom: Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo, 1993,

 • "Hamlet współczesny", Kraków: Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 1996,

 • "Kij w mrowisko", Kraków: Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 1997,

 • "Podszepty chwili : haiku", Kraków: Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 1997,

 • "Rozkosze giętkiego języka : limeryki, lepieje, altruitki i odwódki", Kraków: Miniatura, 2015,

 • "Osądy ostateczne i niecierpiące zwłoki : satyry, bajki, moskaliki, fraszki i epitafia, Kraków: Miniatura, 2016,

 • "Wesołe epitafia i inne śmiertelnie niepoważne wiersze", Kraków: Ridero IT Publishing, 2017,

 • "Absztyfikant Gryzeldy z Brunszwiku : limeryki", Kraków: Ridero IT Publishing, 2017,

 • "Muza beztroska : satyry, humoreski, fraszki, onamudaje", Kraków: Ridero IT Publishing, 2018,

 • "Kizi-mizi w Pizie : 365 limeryków", Kraków: Ridero IT Publishing, 2018.

 • "Litania zachwytów", Rideró IT Publishing, Kraków 2021.

 • "Śmichy-chichy. Wiersze satyryczne i humorystyczne, biografioły, fraszki, pętelki, wandaliki, podsłuchańce, słownik polsko-polski", Rideró IT Publishing, Kraków 2021.

 • "Emigracja wewnętrzna", Rideró IT Publishing, Kraków 2021.

 

Jego twórczość prezentowana była w szeregu almanachów i antologii.

 

Uczestnik, laureat, juror ogólnopolskich konkursów poetyckich. 
 

W 2004 roku Mariusz Parlicki nawiązał współpracę z Radiem Kraków Małopolska, dla którego przygotowywał wiersze satyryczne w ramach cyklu „Satyra tygodnia Mariusza Parlickiego”.


Jego wiersze tłumaczone były na język: angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński.

 

W 2007 r. wraz z Bronisławem Majem, Grzegorzem Turnauem i Michałem Rusinkiem był jurorem konkursu na limeryk o Krakowie z okazji 750 rocznicy lokacji Miasta Krakowa, współautorem wyboru limeryków do książki „Smocze jajo", jednym z autorów limeryków zamieszczonych w pozakonkursowej części tej publikacji „Jajo z górnej półki" obok tak wybitnych osobistości "krakowskiego świata", jak: Wisława Szymborska, Jacek Baluch, Henryk Markiewicz, Leszek Mazan, Leszek Wójtowicz, Marcin Daniec, czy Michał Zabłocki. 

 

 

Mariusz Parlicki jest autorem i współautorem blisko dwustu tekstów piosenek i wierszy do rewii z udziałem znanych polityków i dziennikarzy „Reality Shopka Szoł” w Teatrze Groteska w Krakowie (2003-2015). 

 

Od 2015 roku pomysłodawca i realizator projektów wydawniczych upowszechniających szeroko pojętą twórczość poetycką o humorystycznym, satyrycznym charakterze, które przybliżyły czytelnikom wybrane utwory

i sylwetki kilkudziesięciu współczesnych autorów poezji niepoważnej. W ramach tych działań w wyborze i pod redakcją Mariusza Parlickiego ukazały się antologie: 

 • "Seks w pewnym mieście. Antologia limeryków kosmatych",

 • "Od ucha do ucha. antologia współczesnej satyry i humoreski",

 • "Jowialna twórczość funeralna. Antologia wesołych epitafiów i nagrobków", 

 • "Cuda-wianki Świtezianki. Antologia onamudajów".

 

 

 

W 2015 roku przypadł jubileusz 25-lecia pracy twórczej Mariusza Parlickiego. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska uhonorowała go odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

  

 

11 czerwca 2016 roku Mariusz Parlicki został odznaczony przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Sejmiku Małopolskiego Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyżem Małopolski. Odznaczenie przyznane zostało rok wcześniej 12 maja 2015 roku na mocy Uchwały nr 575/15 Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

    ​

 

28 lipca 2023 roku Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski Zarządzeniem nr 2092/2023 w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców przyznał Mariuszowi Parlickiemu odznakę Honoris Gratia.

 

 

Twórczość literacka Mariusza Parlickiego jest dostępna dla szerokiego grona czytelników i widzów w mediach społecznościowych Autora: na Facebooku, Instagramie, YouTube i TikToku.

 

Wiersze Mariusza Parlickiego często i z powodzeniem prezentowane są na lokalnych i ogólnopolskich konkursach recytatorskich. 

 

Po wiersze Parlickiego sięgają też prozaicy. Limeryk "Dama z gronostajem" stał się mottem rozdziału VII książki  M. C. Beaton, Hamish Macbeth i śmierć obcego (Death of an Outsider, A Hamish Macbeth Murder Mystery" w przekładzie Moniki Zapały, Wydawnictwo Edipresse, natomiast wiersz "Jesiennie" mottem powieści Joanny Tekieli "Malownicza jesień w Olszowym Jarze" - czwartej i ostatniej książki z cyklu o tym zakątku, wydanej przez Wydawnictwo Filia.

 

 

 

 

 

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019