Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019

 

Grzegorz Kozera
„Oto poeta”
„Słowo Ludu”, 14 – 15 sierpnia 1996

 

W zalewie poetyckiej produkcji najnowszy tomik młodego radomianina Mariusza Parlickiego można uznać za prawdziwy rary­tas. Mówiąc krótko - jest to dobra poezja.

 

Mariusz Parlicki (ur. 1974) stu­diuje obecnie polonistykę na Uni­wersytecie Jagiellońskim. Nie wiem czy to dobroczynny wpływ Kra­kowa, w każdym razie jego wiersze naznaczone są talentem i dojrzałoś­cią, nieczęsto spotykaną u młodych autorów. „Hamlet współczesny", bo tak się nazywa książka poetycka Par­lickiego, już tytułem nawiązuje do legendy Szekspirowskiego boha­tera. Od razu można odeprzeć ewen­tualne zarzuty, że młody autor chce na plecach Hamleta wejść do litera­tury. W wierszu „Gorzki wyrzut Szekspira" poeta zresztą uprzedza z ironią te zarzuty: „który strugałeś mi ołówki / i zamiatałeś brud spod stopy / dzisiaj się chełpisz swoim życiem / i moich piór stępiłeś groty". Postać ze słynnego dramatu jest dla Mariusza Parlickiego inspiracją, a zarazem pretekstem do zaprezentowania wcale niebanalnych spos­trzeżeń.

 

Pisze o tym w posłowiu do tomiku ceniony krytyk Jacek Kajtoch,  który  sprowokowany wierszami omalże debiutanta przedstawił ciekawą interpretację postaci duńskiego księcia, by dojść do wniosku, że Parlicki „odrzuca heroizm moralny, bo nie dostrzega go w otaczającym świecie, zdaje się nawet sądzić, że konsekwencje takiej postawy mogą być nieprzewidywalne, sprawić niepowetowane szkody innym ludziom, natomiast słabość, refleksja, tzw. hamletyzowanie może się okazać ratunkiem i siłą".

 

Wiersze Mariusza Parlickiego są ukłonem w stronę Tadeusza Różewicza, a przede wszystkim Zbig­niewa Herberta i jego cyklu o Panu Cogito. Wielu poetów młodszej generacji korzysta z doświadczeń obu tych mistrzów, po czym wpada w pułapkę epigonizmu. Przypadek Parlickiego jest inny; odwołując się do klasyków współczesności Par­licki tworzy własną poezję, orygi­nalną stylem i duchem. Nie boi i nie wstydzi się przy tym rymować, a rymuje znakomicie, przypomina­jąc o jeszcze jednym wybitnym twórcy Stanisławie Grochowiaku. Zaś o samym Mariuszu Parlickim z czystym sumieniem można powie­dzieć; oto poeta.