Bibliografia literacka
Mariusza Parlickiego


 

1. Książki poetyckie drukowane:

 

- Kasyno życia, Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo”, Radom 1993.

- Hamlet współczesny, Krakowski Oddział ZLP, Kraków 1996.

- Kij w mrowisko, Krakowski Oddział ZLP, Kraków 1997.

- Podszepty chwili. Haiku, Krakowski Oddział ZLP, Kraków 1997.

- Rozkosze giętkiego języka. Limeryki, lepieje, altruitki i odwódki, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2015.

- Osądy ostateczne i niecierpiące zwłoki. Satyry, bajki, moskaliki, fraszki, epitafia, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2016.

- Wesołe epitafia i inne śmiertelnie niepoważne wiersze, Rideró, Kraków 2017.

- Absztyfikant Gryzeldy z Brunszwiku. Limeryki, Rideró, Kraków 2017.

- Muza beztroska. Satyry, humoreski, fraszki i onamudaje, Rideró, Kraków 2018.

- Kizi-mizi w Pizie. 366 limeryków, Rideró, Kraków 2018.

- Litania zachwytów, Rideró, Kraków 2021.

- Śmichy-chichy. Wiersze satyryczne i humorystyczne, biografioły, fraszki, pętelki, wandaliki, podsłuchańce, słownik polsko-polski, Rideró, Kraków 2021.

- Emigracja wewnętrzna, Rideró, Kraków 2021.

 

2. Książki poetyckie elektroniczne (e-booki):

 

- Litania zachwytów, Rideró, Kraków 2021.

- Śmichy-chichy. Wiersze satyryczne i humorystyczne, biografioły, fraszki, pętelki, wandaliki, podsłuchańce, słownik polsko-polski, Rideró, Kraków 2021.
- Emigracja wewnętrzna, Rideró, Kraków 2021.

- Kizi-mizi w Pizie. 366 limeryków, Rideró, Kraków 2018.

- Muza beztroska. Satyry, humoreski, fraszki i onamudaje, Wydanie drugie poprawione, Rideró, Kraków 2018.

- Absztyfikant Gryzeldy z Brunszwiku. Limeryki, Wydanie drugie poprawione, Rideró, Kraków 2018.

- Wesołe epitafia i inne śmiertelnie niepoważne wiersze, Wydanie drugie poprawione, Rideró, Kraków 2018.

- Osądy ostateczne i niecierpiące zwłoki. Satyry, bajki, moskaliki, fraszki, epitafia, Wydanie drugie poprawione, Ridero, Kraków 2018.

- Rozkosze giętkiego języka. Limeryki, lepieje, altruitki i odwódki, Wydanie drugie poprawione, Ridero, Kraków 2018.

- Podszepty chwili. Haiku, Wydanie drugie poprawione, Ridero,  Kraków 2018. 

- Kij w mrowisko, Wydanie drugie poprawione, Ridero,  Kraków  2018. 

- Hamlet współczesny, Wydanie drugie poprawione, Ridero,  Kraków 2018.

- Kasyno życia, Wydanie drugie poprawione, Ridero, Kraków 2018.

 

3. Utwory prozatorskie:

 

- Spektakl młodości, w: „Na Luzie”, 6/1991.

- Ananas, w: Proza, proza, proza..., Tom III. ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 1997.

- Droga. Fragment powieści, w: Proza, proza, proza, Tom VI, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2000.

 

4. Wiersze opublikowane w almanachach i antologiach:

 

- Rekolekcje Wielkopostne, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1993.

- Wiatr w szuwarach. Antologia Poetów Ziemi Radomskiej. Wyd. I, SGL „Łuczywo”, Radom 1993.

- Wiatr w szuwarach. Antologia Poetów Ziemi Radomskiej. Wyd. II, SGL „Łuczywo”, Radom 1994.
- XXII Krakowska Noc Poetów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 1994.
- XXIII Krakowska Noc Poetów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 1995.
- XXIV Krakowska Noc Poetów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
- XXV Krakowska Noc Poetów Kraków Norymberga Lwów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 1997.
- XXVIII Krakowska Noc Poetów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
- Poeci Krakowa - Skawinie, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
- Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994-2002, Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2002.
- XXXII Krakowska Noc Poetów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2004.
- XXXIII Krakowska Noc Poetów, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2005.
- Smocze Jajo. Limeryki o Krakowie, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
- Peron literacki, Antologia, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2016.
- Antologia Wiosenna Grupy Poetyckiej Ogród poetów, Wydawnictwo rafalbrzezinski.info, Brodziszów 2016.
- Pocztówka z Wieżą Eiffla. Pocztówki poetyckie. Antologia pod redakcją Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2016.
- Notes poetycki. Antologia., Red. Anna Ziemba-Lonc, Wydawnictwa Armagraf, Krosno 2016.
- Antologia Letnia Grupy Poetyckiej Ogród poetów, Wydawnictwo rafalbrzezinski.info, Brodziszów 2016.
- Seks w pewnym mieście. Antologia limeryków kosmatych, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2016.
- Peron literacki, Antologia 2., Tom 2, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2017.
- W deszczu metafory, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2017.
- Od ucha do ucha. Antologia współczesnej satyry i humoreski., Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2017.
- Jowialna twórczość funeralna. Antologia wesołych epitafiów i nagrobków., Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2017.
- Poezja współczesna o wielu twarzach, Antologia. Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2017.
- Puzzle życia. Antologia odsłona 3, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017.
- Antologia Poetów Polskich 2017, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2017.
- Almanach wierszy krakowskich, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2018.
- Cuda-wianki Świtezianki. Antologia onamudajów, Wydawnictwo Ridero, Kraków 2018.
 

5. Krytyka literacka, eseistyka:

 

- O twórczości Zbigniewa Herberta. Co łączy bohaterów utworów dramatycznych Zbigniewa Herberta?, W: Proza, proza, proza. Tom VI, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
- O twórczości Zbigniewa Herberta. Krytycy w ocenie Księcia Poetów, W: Proza, proza, proza. Tom VI, ZLP Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
- Cierpienie w twórczości dramatopisarskiej Zbigniewa Herberta, (w:) Makiełło-Jarża G., Gajda Z. (Red.) Ból i cierpienie., Acta Academiae Modrevianae, Kraków 2008.
- Wstęp., [w:] Mariusz Parlicki (red.) Seks w pewnym mieście. Antologia limeryków kosmatych, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2016.
- Mariusz Parlicki o pierwszej części antologii grupy Peron Literacki - wiersze życiem i sercem pisane, w: Peron literacki, Antologia 2., Tom 1, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2017.
- O Antologii Limeryków Kosmatych, e-Tygodnik Literacko-Artystyczny Pisarze.pl, Numer 57/17 (340).
- Wstęp. [W:] M. Parlicki (red.), Od ucha do ucha. Antologia współczesnej satyry i  humoreski, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2017.
- Wstęp. [W:] M. Parlicki (red.), Jowialna twórczość funeralna. Antologia wesołych epitafiów i nagrobków., Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2017.
- Wstęp. [W:] Puzzle życia. Antologia odsłona 3, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017.
- Jakiż to wierszyk piękny i młody, [W:] Cuda-wianki Świtezianki. Antologia onamudajów, Wydawnictwo Ridero, Kraków 2018.
- Słowo wstępne. [W:] Ralf I. G. V. Greeley, Silva rerum czyli Sylwia z Tweru i inne poezje niepoważne, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019, s. 7-8.
 

6. Twórczość literacka M. Parlickiego w książkach innych autorów, w czasopismach naukowych, pracach z zakresu nauki o historii i teorii literatury i języka, przewodnikach  bibliograficznych:
 

- Waldemar Kania (Red.) Pisarze z Krupniczej, Przewodnik biobibliograficzny, Wydanie drugie rozszerzone, Zwiążek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, Kraków 1996, s. 143-144.

- Polska Bibliografia Szekspirowska 1980-2000, Krystyna Kujawińska Courtney, (Red)., Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 2007, s. 284, poz. 1203.

- Wojciech Kajtoch, O pierwszych czterech tomach "prozy, prozy, prozy..." (w:) Wojciech Kajtoch, O prozie i poezji, Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010, Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików, Wydawnictwo Literackie Li-TWA, Częstochowa 2011, s. 379.  

- Alicja Skalska, Iwona Słaby-Góral, "Teksty-preteksty, czyli „poezja gramatyki i gramatyka poezji”' W: Beata Grochal i Magdalena Wojenki-Karasek: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 150-151.
- Jacek Baluch, Jak układać limeryki? Poradnik praktyczny wraz z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanych, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2013, s. 75, 94, 95, 242, 248. 

- Mariusz Parlicki "Dama z gronostajem" (w:) M. C. Beaton, Hamish Macbeth i śmierć obcego (Death of an Outsider, A Hamish Macbeth Murder Mystery" w przekładzie Moniki Zapały, Wydawnictwo Edipresse, 2013, s. 113. 

- Ewa Dryjka, "Początki i ciągi dalsze legendy Telimeny" (w:) Littera/Historica, Pismo historycznoliterackie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 5/2017, s. 77, 84.

 

7. Publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także w periodykach literackich:

 

- Orzeł, W: "Gazeta Radomska”, 24 lutego-10 marca 1990.

- Modlitwa W: "Tygodnik Parafialny”, 10 czerwca 1990.

- Nie tylko do szuflady, W: "Ziemia Radomska”, 9-22 maja 1991.

- Moja Apokalipsa, Cisza, Spowiedź, Ideały, „Strach, Czas, (człowiek jest jak wiatr...), Z autopsji, Modlitwa, Poszukiwanie, Sen, Młodość, W: "Na Luzie”, 5/1991.

- A ty też tam byłeś, W kasynie życia, Lunatyk, Lunapark, Odejście, O sobie, Są chwile, Łzy, Pomyłka, Głupi Jaś, W: "Na Luzie”, 6/1991.

- Procentowa rozmowa, Poezja, O księżycu, Iwonie, (brak mi ciepła twych rąk...), (świetlana przyszłość...), (To zima...), (pokochaj mnie...), W: "Na Luzie”, 7/1992.

- Monolog z synkiem, Młodość, Oskarżam poezję, Manifest wegetariański, Spotkanie z samotnością, W: "Na Luzie”, 8/1992.

- Pomyłka, W: "Społeczeństwo Otwarte – Forum” , 1/1992.

- Kącik młodych poetów, W: "Dziennik Radomski”, 10 czerwca 1992.

- Kącik młodych poetów, W: "Dziennik Radomski”, 8 lipca 1992.

- Rzeczpospolita Teczkokratyczna, W: "Dziennik Radomski”, 14 lipca 1992.

- Kącik młodych poetów, W: "Dziennik Radomski”, 15 lipca 1992.

- Horoskop wakacyjny, W: "Dziennik Radomski”, 17 lipca 1992.

- (jeżeli ja nie istnieję...), W: "Dziennik Radomski”, 29 lipca 1992.

- Dla Iwony, W: "Dziennik Radomski”, 26 sierpnia 1992.

- Miłość, W: "Prowincje Literackie”, 1993.

- Protest, W: "Magdalenka Literacka”, luty - kwiecień 1996.

- Mam dziewiętnaście lat, Hamlet i barokowy aniołek, Hamlet spóźniony, W: "Krzywe Koło Literatury”, maj 1996.

- Nowy frazeologizm, Oferta desperata, (Bóg stworzył cnotę...), W: "Magdalenka Literacka”, maj – czerwiec 1997.

- Hamlet – refleksja ekologiczna, W: "Nowy Wiek”, 2/1999.

- Haiku, W: "Poezja Dzisiaj", 13/14 2000, s. 5 0-51.

- Rokita reaktywacja, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 16 lutego 2004, s. 1.

Krzysztof Janik, Zbigniew Wassermann, Andrzej Zoll, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 16 lutego 2004, s. 16.

- Janusz Sepioł, Jerzy Adamik, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 23 lutego 2004, s. 6.

Telewizyjny POPiS, W: "Newsweek Polska" 9/2004, s. 26.

- Lama z Nepalu, Kurze sympozjum, Biegacz z La Paz, Dżingis–Chan, Sprzedawca damskiej konfekcji, Ara i kakadu, Niemłoda hostessa, Kamikadze, Historia geodety, Murzyn z Mozambiku, Eunuch ladaco, W: "Miesięcznik Prowincjonalny”, Nr 5-6 (92-93), Radom maj-czerwiec 2006.

- Hamlet współczesny – 4 wiersze, W: "Parnasik”, Nr 1/2 (53/54), 2006.

- Magiczny Kraków – 8 wierszy, W: "Parnasik”, Nr 3-4-5 (55-56-57), 2006.

- Ars poetica, W: "Świętokrzyski Magazyn Kulturalno-Artystyczny Dedal”, Nr 3 (10) 2006.

- (po skalnej ścianie..), (skaliste szczyty...), W: Liliana Osses Adams "O sztuce pisania haiku, "Nasza Gazetka Niezależny Miesięcznik Kulturalno-Społeczny", San Francisco, Bay Area, Nr 81 (7), grudzień 2009.

- Rozbitek na zielonej wyspie, Kalendarz nowych świąt, W Polskę idziemy, Krakowski krasnal, W: "Zdanie", Pismo Stowarzyszenia Kuźnica, Nr 1-2 (152-153), Kraków 2012.

- Okiem Sfinksa (współautor A. Weltschek), Pieśń Świętojańska o Hofmanie (współautor A. Weltschek), John Godson, Che z Biłgoraja, W: "Zdanie", Pismo Stowarzyszenia Kuźnica, Nr 1-2 (160-161), Kraków 2014.

- "Limeryki z „Seksu w pewnym mieście, Antologii limeryków kosmatych” w wyborze i pod redakcją Mariusza Parlickiego, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2016", e-Tygodnik Literacko-Artystyczny Pisarze.pl, Numer 15-16/17 (349-350).

- Mariusz Parlicki Limeryki w oparach absurdu, Czasopismo Literackie Pegaz Lubuski, Numer 1 (68) 2017.

- Antologia Poetów Polskich 2017: Max Rogov, Michał Ostrowski, Henryk Owsianko,

Mariusz Parlicki, Henryk Pawłowski, Pisarze.pl e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny, Numer 24/18 (411)

 

8. Rewie z udziałem znanych polityków i dziennikarzy "Reality Shopka Szoł" w Teatrze Groteska w Krakowie, do których teksty piosenek i wiersze napisał autor:

 

- III Reality Shopka Szoł pt.: "Akademia Okolicznościowa z okazji Miedzynarodowego Dnia Kobiet", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 8 marca 2003.
- IV Reality Shopka Szoł pt.: "Kochajmy się", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 14 lutego 2004.
- V Jubileuszowa Reality Shopka Szoł pt.: „Czar par”, reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 29 stycznia 2005.
- VI Reality Shopka Szoł pt.: "Krajobraz po bitwie", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 26 lutego 2006.
- 6,5 Reality Shopka Szoł pt.: "Jesień beretów", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 17 lutego 2007.
- VIII Reality Shopka Szoł pt.: „Cud mniemany, czyli…", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 2 lutego 2008.
- IX Reality Shopka Szoł pt.: „Czy leci z nami pilot?", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 14 lutego 2009.
- X Jubileuszowa Reality Shopka Szoł pt.: „Casino Polska", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 6 lutego 2010.
- XII Reality Shopka Szoł pt.: „I kongres założycielski ugrupowania Shopka Jest Najważniejsza", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 11 lutego 2012.
- XIII Reality Shopka Szoł pt.: „Gold z wami", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 2 lutego 2013
- XIV Reality Shopka Szoł pt.: „Srebrne wesele”, reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Groteska, Kraków 15 lutego 2014.
- XV Jubileuszowa Reality Shopka Szoł pt.: „Sowa i przyjaciele", reżyseria: Adolf Weltschek. Teatr Lalki Maski i Aktora Groteska, Kraków 31 stycznia 2015.
 

9. Wywiady:

 

- Pytanie do... Mariusza Parlickiego - redaktora naczelnego radomskiego kwartalnika Na Luzie, redagowanego przez młodzież, Rozmawiał Marcin Rzońca, "Dziennik Radomski”, 5 sierpnia 1992.

- Liczą się tylko małe wygrane. Rozmowa z Mariuszem Parlickim, maturzystą, Rozmawiali: Zbigniew Bąk i Robert Stępniewski, „Dziennik Radomski”, 3-5 września 1993.

- Z Hamletem w tytule. Radomianin doceniony w Krakowie. Rozmowa, Rozmawiała Barbara Pikiewicz, "Życie Radomskie”, 18 lipca 1996.

- Wygrana w „Kasynie życia". Z Mariuszem Parlickim, tegorocznym stypendystą miasta Krakowa w dziedzinie literatury rozmawia Marcin Rzońca, "Dziennik Radomski”, 30 lipca 1996.

- Tak mało jest dzisiaj poetów. Z Mariuszem Parlickim rozmawiała Barbara Koś, "Słowo Ludu”, 10 - 11 sierpnia 1996.

 

10. Recenzje twórczości autora:

 

- Ireneusz Domański, Na Luzie, W: "Gazeta Wyborcza”, 19 marca 1992.

- Adolf Krzemiński, Wstęp, W: M. Parlicki, Kasyno życia, Radom 1993.
- Maciej Machniewski, Partia w „Kasynie życia”, W: "Dziennik Radomski”, 2 czerwca 1993.
- Jacek Jan Tatak, Mariusz Parlicki. Kasyno życia..., W: "Prowincje Literackie”, 1993.
- Jacek Kajtoch, "Postscriptum”, W: M. Parlicki, Hamlet współczesny, Kraków 1996.
- Kraków docenia wybitnych, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 28 czerwca 1996.
- Hamlet współczesny?, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 9 lipca 1996.
- Grzegorz Kozera, Oto poeta, W: "Słowo Ludu”, 14 – 15 sierpnia 1996.
- Emil Biela, Inwazja Hamletów czyli prostowanie błędnych dróg, W: "Magdalenka Literacka”, sierpień – październik 1996.
- Renata Dulian, Hamlet 1996, W: "Magdalenka Literacka", sierpień-październik 1996.
- Emilian Szczerbicki, Kij w mrowisko, W: "Echo Dnia Super Relaks”, 30 grudnia 1997.
- Stanisław Stanuch, Na gorącym uczynku, W: "Magdalenka Literacka”, sierpień-październik 1997.
- Jerzy Stanisław Fronczek, Posłowie, W: M. Parlicki, Podszepty chwili, Kraków 1997.
- Wojciech Wróbel: Noty o książkach. (poezja pokolenia lat 70-tych), W: „Nowy Wiek”, !/1999.
- Kraków młodych twórców, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 17 lutego 2003, s. 2.
- Renata Radłowska, Sex Shopka, W: "Gazeta Wyborcza Kraków", 16 lutego 2004.
Mariusz Parlicki - poeta

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019