10 września 2016
Wiersze w Przeglad.ca

Prosto z Krakowa do Toronto czyli moje wiersze na internetowym portalu i gazecie dla Polonii www.Przeglad.ca

Za sprawą www.Przeglad.ca. - internetowego portalu i gazety dla Polonii w Kandzie, USA i Europie moje wiersze trafiły do Rodaków po tej i tamtej stronie Oceanu. Serdecznie dziękuję Pani Marioli Skarbeckiej-Karas 
za publikacje, a wszystkich Państwa zapraszam do lektury.

Mariusz Parlicki - Prosto z Krakowa

Fraszki

Limeryki

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019