08 lutego 2016
Wiersze o Polakach, o polskim mesjanizmie, o naszych narodowych wadach i kompleksach

Moje limeryki okazują się przydatne
w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Tak, jak wielu ludzi nie ma do końca świadomości, że mówi prozą, tak ja nie miałem dotąd świadomości, że moje limeryki mogą być przydatne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców.

 

W trakcie przeglądania Internetu natrafiłem jednak na pracę naukową Alicji Skalskiej i Iwony Słaby-Góral "Teksty-preteksty, czyli „poezja gramatyki i gramatyka poezji”" Praca ta ukazała się w monografii Beaty Grochal i Magdaleny Wojenki-Karasek "Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego", Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. Na stronach 150-151 przywołanerj pracy można przeczytać następującą informację:

 

"(...) Podobnie ciekawe, zabawne i niezwykle lubiane przez studentów gatunki literackie to limeryki. Przytoczmy kilka łatwych leksykalnie przykładów, które stały się pretekstem nie tylko do ćwiczeń gramatycznych, lecz także do twórczości poetyckiej, uprawianej chętnie (jak już wcześniej pisałyśmy) przez ludzi uczących się nowego języka, zaczynających się nim nie tylko posługiwać, ale i bawić. (Przypis. - Trzy przytoczone limeryki są autorstwa Mariusza Parlickiego).

 

Pewien mieszkaniec Serbii

Zakupił w sklepie ser brie.

W tym serze był orzeszek,

Gdy Serb jadł ser na deser

To ząb mu się wyszczerbił.

 

Jest to pretekst do ćwiczeń składniowych (zdania z podmiotem logicznym) i fleksyjnych (użycie zaimków osobowo-rodzajowych w celowniku) typu: udało mi się, przyśniło jej się, chciało im się, zdarzyło mu się, stało nam się, wydawało wam się, itp.

 

Były oficer ZOMO

Sprzedawał proszki OMO

I mówił szczerze,

śe OMO pierze

Prawie tak dobrze, jak ZOMO.

 

Jest to pretekst do ćwiczeń leksykalnych i frazeologicznych, ukazujących wieloznaczność wyrazów, wyrażeń, zwrotów i fraz. Szereg polskich idiomów i frazeologizmów typu: Czy pan ma zegarek?, bułka z masłem, musztarda po obiedzie itp. można z powodzeniem wprowadzać już na poziomie A1.

 

W pewnym ZOO starego wielbłąda

Zjadła pewna bardzo głodna anakonda.

Teraz ścierają się poglądy –

Co zrobić z garbem anakondy,

Bo garbata anakonda źle wygląda.

 

Jest to pretekst do ćwiczeń związanych z szykiem wyrazów w zdaniu, szczególnie ważnych dla studentów przyzwyczajonych do składni zdania w językach pozycyjnych i w związku z tym niewyobrażających sobie faktu, że podmiot można umieścić na końcu zdania. ...)"

 

Źródło: Alicja Skalska, Iwona Słaby-Góral, Teksty-preteksty, czyli „poezja gramatyki i gramatyka poezji” W: Beata Grochal i Magdalena Wojenki-Karasek: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 150-151.

 

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019